Contact us
Xin Shenyang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
Address: Shenyang city Shenbei New Area Zhengliang four Road No. 49
Zip code: 110136
Switchboard:
(024) 89738365 / 89738367 / 89738368 / 89738369
88106601 / 88106602 / 88106603 / 88106604 / 88106605
Fax: (024) 89738366
E-mail: syxl@syxl.cn
Company address:www.syxl.cn
   www.清管器.中国
   www.清管器.cn
   www.绝缘接头.中国
   www.绝缘接头.cn
   www.鑫联石化.com
   www.鑫联石化.中国
   www.鑫联石化.网址
   www.快开盲板.中国
   www.快开盲板.cn
Alibaba: www.syxl.en.alibaba.com